Osaaminen

Monikulttuurillinen osaaminen näkyy inhimillisessä ja sydämellisessä tavassamme käsitellä asioita. Perhekotivanhemmille ja ohjaajille se merkitsee avointa ja joustavaa suhtautumista erilaisuuteen. Arvostamme eri kulttuurien tapoja ja näkemyksistä. Kielitaitomme ansiosta meidän on helppo kommunikoida ja ymmärtää lapsen ja nuoren tilanteen juurisyitä.

Pohjana tavoitteellinen hoito- ja kasvatussuunnitelma

Turvalliset puitteet rakentuvat terveellisestä ja säännöllisestä arjesta, jossa huomioidaan lapsen ja nuoren erityistarpeet yksilöllisesti. Teemme jokaiselle lapselle ja nuorelle hoito- ja kasvatussuunnitelman, jossa määritämme sijoituksen tavoitteet yhdessä sijoituksesta vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Ammatillinen yhteistyö on meillä sujuvaa ja hoidamme tarvittavien perus- ja erityispalveluiden järjestämisen sijoituksen aikana. Meille on tärkeää, että puhumme kieltä, jota lapsi ja nuori ymmärtää. Oivallutamme lapsen ja nuoren ymmärtämään mahdollisuudet rakentaa omaa identiteettiään ja etsimään omat kiinnostuksen kohteensa pohjautuen hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteisiin.

Psykiatrinen osaaminen

Lapsen tai nuoren saapuessa hänellä on usein hyvin kerroksellinen elämä, joka vaatii monialaista ymmärrystä tilanteesta. Psyykkinen oireilu voi näkyä moninaisin tavoin, jonka ymmärtämisessä ja jatkoarvioinnissa hyödynnämme psykiatrista osaamistamme.  Pystymme tarjoamaan tarvittaessa myös ulkopuolista lapsiin ja nuoriin erikoistunutta psykiatrista apua.

Kannustusta ja tukea nuorelle äidille

Vauvahoito-osaaminen tarkoittaa meillä, että nuorta äitiä valmistellaan jo ennen synnytystä omaksumaan äitiyden tuomat muutokset, mikäli nuori sijoitetaan ennen synnytystä perhekotiin. Synnytyksen jälkeen autamme nuorta äitiä omaksumaan äitiyden roolin sekä tuemme arjen sujumista lapsen hoitoon ja kohtaamiseen liittyvissä asioissa.

Kehitysvammaosaaminen

Meillä on kokemusta toimia kehitysvammaisen tukena ja vahvistaa kehitysvammaisen toimintakykyä sekä tukea oppimista. Ammatillinen koulutus takaa, että hoito on suunnitelmallista ja se tehdään yhteistyössä lapsen tai nuoren sekä läheisverkostojen kanssa.

Inhimillistä monikulttuurillista osaamista

Monikulttuurillinen osaaminen näkyy inhimillisessä ja sydämellisessä tavassamme käsitellä asioita. Perhekotivanhemmille ja ohjaajille se merkitsee avointa ja joustavaa suhtautumista erilaisuuteen. Arvostamme eri kulttuurien tapoja ja näkemyksistä. Kielitaitomme ansiosta meidän on helppo kommunikoida ja ymmärtää lapsen ja nuoren tilanteen juurisyitä.

Perheiden kanssa työskentely

Perheiden kanssa tehtävä työ tarkoittaa meillä läheisverkostojen rakentamista ja eheyttämistä niin, että löydämme yhteisen reitin uudelleen. Lämminhenkisten keskusteluiden tarkoituksena on vuorovaikutuksen vahvistaminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen, niin että kaikki tulevat kuulluksi. Läheiset ovat myös tervetulleita vierailulle Ankanpesään ja meillä on mahdollista yöpyä.